Prima Pagină
Veritas Danube
Prima pagină Logare navigatori  Oferte de muncă   Agenții de crewing   Anunțuri  Logare angajatori Contact
<p>Alternative content</p>
<p>Alternative content</p>
<p>Alternative content</p>
CAPITAL SHIPPING & TRADING
STARGATE CREWING AGENCY
<p>Alternative content</p>
<p>Alternative content</p>
DOHLE MANNING AGENCY
<p>Alternative content</p>
<p>Alternative content</p>
<p>Alternative content</p>
<p>Alternative content</p>
NAVMAR
Agenții de crewing
ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA
Informații de contact
Denumire: ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA
Tel:0241545514
Fax:0241545516
Email:crewing.ro@zea-crew.com
Adresă:Bd.Mamaia Nr.158 Clădirea GSS Et.II, Constanța
Website:http://www.zea-ship.com
Program:Luni - Vineri: 08:00 - 13:00; 14:00 - 17:00
Prezentare
Zeaborn Ship Management is a globally acting dedicated ship manager offering a comprehensive and state-of-the-art ship management product portfolio with particular focus on performance, efficiency, digitisation and advanced customer care. We proactively manage a fleet of about 150 vessels focusing on containerships, bulk carriers and multipurpose vessels of all sizes. We put our dedicated shipping expertise at the service of our customers.
Zeaborn Ship Management combines the traditions of E.R. Schiffahrt and Rickmers Shipmanagement with a modern spirit.
Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal (PDCP)
Conținut politică PDCP :
POLITICA ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL inregistrata la Registrul Comertului din CONSTANTA cu nr. J13/2843/2006 numar unic de inregistrare RO 18880390 sediu social in bd.Mamaia nr.158,cladirea GSS,et.2,cam1, Cod CAEN 7810;7820;7830 , va informeaza prin prezenta despre modalitatea in care efectueaza prelucrarea datelor personale si despre drepturile pe care le au persoanele vizate in conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 (denumit in continuare GDPR). Responsabilul SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal poate fi contactat la adresa: livia.rauca@zea-crew.com Ce inseamna „date cu caracter personal”? Datele cu caracter personal inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”). Prelucrari de date efectuate de SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL Prelucrarea de date inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea. SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL prelucreaza date cu caracter personal in scopurile enuntate in prezenta sectiune, iar pentru fiecare scop pot fi utilizate una sau mai mult operatiuni din cele descrise mai sus. Atunci cand colectăm si folosim date cu caracter personal, politica noastra este transparenta cu privire la motivul si modul în care procesam datele personale. Baza legala si scopul prelucrarilor datelor cu caracter personal SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL prelucreaza datele dumneavoastra personale in conformitate cu prevederile GDPR, ale legilor nationale privind protectia datelor precum si in conformitate cu prevederile specifice industriei maritime. In situația în care doriti sa va gasiti un loc de munca prin intermediul companiei noastre, SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL are nevoie de datele dumneavoastra pentru: a) Furnizarea serviciilor de plasare forta de munca, precum si in scopul indeplinirii obligatiilor si al exercitarii unor drepturi specifice in calitate de angajator si/sau agent de recrutare in contextul incheierii, executarii si incetarii contractelor de munca si/sau ambarcare la bordul navelor maritime, fluviale si costiere sub pavilion Roman sau strain. Oferirea de servicii de plasare a fortei de munca presupune desfasurarea unor activitati precum recomandarea catre angajatori, armatori, companii maritime de navigatie cu dreptul de a opera datele dumneavoastra personale, notificarea autoritatilor/organelor competente cu privire la aspectele necesare in vederea obtinerii unei angajarii prin intermediul SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL,instrumentarea dosarelor de angajare, plati in numele armatorilor/angajatorilor, orice alte operatiuni necesare pentru promovarea in vederea angajarii in conformitatea cu respectarea noilor cerinte impuse de GDPR. b) Datele furnizate sunt prelucrate si pentru: • gestionarea relatiilor noastre cu dumneavoastra inclusiv, dar fara a ne limita la transmiterea de informatii si oferte privind locuri de munca vacante (daca ati fost de acord cu acest scop) precum si pentru dezvoltarea activitatii si serviciilor noastre in conformitate cu prevederile legale aplicabile (cum ar fi identificarea nevoilor clientilor, analiza de risc, raportari catre autoritati, imbunatatirea furnizarii serviciilor); • monitorizarea/securitatea persoanelor, spatiilor, bunurilor apartinand/utilizate de SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL in acest context compania poate supraveghea video unele parti ale incintelor in care isi desfasoara activitatea pentru asigurarea pazei si protectiei persoanelor, bunurilor si valorilor, a imobilelor si a imprejmuirilor acestora; • scopuri arhivistice; • respectarea oricarei cerinte legale, de reglementare sau a unui organism profesional in care SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL are calitatea de membru (coduri de conduita la nivel de industrie maritima si fluviala); • oferirea, transmiterea sau comunicarea din partea SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL a unor detalii privind locurilor de munca vacante, programe de training,calificare si re calificare, promotiile sau campaniile desfasurate in scopul obtinerii angajarii dumneavoastra precum/si atragere de noi parteneri (prelucrare în scop de marketing). Baza legala a prelucrarii datelor cu caracter personal Este stipulata in articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR – prelucrare in scopuri precontractuale si contractuale precum si pentru respectarea unor prevederi legale conform articolului 6 alin. (1) litera c) din GDPR. De asemenea, SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL prelucreaza datele dumneavoastra si in conformitate cu prevederile articolului 6 alin. (1) lit. (f) din GDPR pentru a proteja interesele legitime ale SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL sau ale tertilor. Acest lucru poate fi necesar in special: i) pentru a asigura securitatea IT si operatiunile IT; ii) pentru promovarea locurilor de munca disponibile, precum si studii de piata si de opinie sau. In masura in care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal (ex. date privind starea dvs. de sanatate), SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL solicita consimtamantul dvs. în conformitate cu art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR. Efectuarea de studii statistice, in masura in care vor fi facute, se vor face in baza art. 9 alin. (2) lit. (j) din GDPR iar prelucrarea in scopuri de marketing se va efectua doar in baza consimtamantului persoanei vizate conform art. 6 alin. (1) litera (a) din GDPR. Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucram Politica SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL este de a colecta numai datele personale necesare in scopuri convenite si solicitam aplicantilor nostri sa ne comunice date cu caracter personal numai acolo unde este strict necesar acestor scopuri. Atunci cand trebuie sa prelucram datele personale pentru a furniza serviciile noastre, putem solicita aplicantilor nostri sa furnizeze informatii si despre alte persoane vizate, cum ar fi membrii familiei, beneficiari ai contractelor de asigurare de tip P&I, persoane de contact in caz de urgenta si/sau care au fost nominati in mod expres de aplicant in vederea indeplinirii unor operatiuni, obligatii legale pe timpul deplasarilor in strainatate si/sau la bordul navelor maritime. Categorii de date personale prelucrate de SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL Date personale de identificare (nume, prenume, adresa de domiciliu/resedinta, varsta, data nasterii, sex, telefon, email, CNP, nationalitate, semnatura olografa si semnatura in format digital, date din actul de identitate, Date privind educatia si experienta profesionala (istoric educatie si training, calificari, certificari – brevete si licente maritime,cursuri si calificari, experienta profesionala, specializari,orice alte date necesare promovarii, recomandarii si sustinerii angajarii d-voastra. Date financiare (informatii legate de contul bancar, beneficiari pe timpul lipsei din tara, alte instructiuni si operatiuni solicitate de dvoastra in vederea completarii diferitelor operatiuni care implica astfel de date (Adeverinte pentru banca, adeverinte de venit, plati efectuate in numele dvoastra, plati efectuate catre dvoastra) Categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar fi date privind sanatatea (date privind starea de sanatate fizica si psihica sau afectiunile medicale declarate in chestionarele medicale si care rezulta din analizele medicale efectuate la incheierea unui contract de munca/ambarcare, datele medicale colectate de la furnizorii de servicii medicale pentru decontarea serviciilor accesate de catre navigator, datele medicale colectate in procesul de despagubire in cazul unui eveniment asigurat), date biometrice (semnatura), date privind contraventii, infractiuni sau alte fapte mentionate in documentele emise de poliție aferente dosarelor de angajare. Date privind locatia, imaginea si inregistrarile audio-video ale persoanelor fizice (inregistrarile video captate de camerele de supraveghere instalate la sediile SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL, adresa IP captată la utilizarea website-urilor si aplicatiilor SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL). Datele sunt necesare în vederea asigurarii pazei si protectiei in sediul SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL, a imbunatatirii serviciilor oferite, solutionarii reclamatiilor si a oricaror solicitari venite din partea clientilor precum si in vederea asigurarii functionalitatilor tehnice ale platformelor online utilizate de catre SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL. Date privind familia, si circumstantele sociale (starea civila, detalii despre familie/sot/partener/persoane in intretinere). In cadrul procesului de recrutare, de angajare propriu-zisa si/sau de gestionare a resurselor umane (inclusiv a agentilor/ intermediarilor persoane fizice), sfera datelor cu caracter personal poate cuprinde urmatoarele tipuri informatii: • date personale care permit candidatului/ angajatului sa fie identificat: nume, prenume, gen, data de nastere; • informatii furnizate de catre candidat care permit desfasurarea testelor specific initiale: adresa, telefon, fax, adresa de e-mail; • informatii care permit verificarea conditiilor de eligibilitate si de selectie aferente procesului de recrutare respectiv: nationalitate, limbi straine, educatie, experienta profesionala; • daca este cazul, rezultatele testelor specifice initiale si ale altor teste aferente. Toate aceste referinte contureaza identitatea unei persoane si se regasesc, de obicei, in CV, chiar din momentul in care persoana vizata initiaza o aplicatie pentru un loc de munca. Sursa datelor cu caracter personal SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL colecteaza date personale direct de la dumneavoastra sau de la terti (cum ar fi Autoritatea Navala Romana, politie, clinici medicale autorizate pentru efectuarea vizitei medicale in vederea angajarii, ambasade, agentii de ticketing, organisme de certificare maritime, centre de perfectionare si training). In cazul in care trebuie sa prelucram date cu caracter personal obtinute de la terte persoane juridice, aceștia din urma au obligatia de a va furniza informatiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise. Clientii noștri pot utiliza sectiunile relevante ale acestei Politici privind prelucrarea datelor cu caracter personal sau indruma persoanele vizate la aceasta, dupa caz. Datele cu caracter personal pot fi colectate direct de la aplicantii pentru locurile de munca disponibile. In toate cazurile in care datele personale sunt comunicate de o persoana diferita decat persoana vizata, persoanei care comunica datele ii revine indatorirea de a transmite persoanelor vizate Nota de Informare sau pot indruma persoanele vizate la prezenta Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal disponibila. Consecintele refuzului furnizarii datelor personale Dumneavoastra alegeti daca doriti sa beneficiati de serviciile noastre, astfel ca de regula nu sunteti obligat sa va furnizati datele personale catre SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL. Totusi, in masura in care ati optat pentru societatea noastra sau beneficiati in alt context de serviciile/produsele noastre, furnizarea datelor cu caracter personal constituie o necesitate din perspectiva cerintelor legale si/sau a relatiei juridice cu noi, deoarece aceste informatii sunt necesare pentru angajare la bordul navelor maritime si/sau fluviale , iar în lipsa detinerii de catre SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL a acestor date nu vom putea promova, sustine sau finaliza angajarea dvoastra. Cu toate acestea, parte din datele cu caracter personal sunt prelcurate in temeiul unor dispozitii legale care privesc identificarea elementor pe care trebuie sa le cuprinda contractul de angajare/contract de ambarcare, precum si de alte norme adoptate de Autoritatatea Navala Romana ori de alte acte normative aplicabile domeniului maritim si fluvial. Astfel ca in numite situatii, in functie de datele pe care refuzati sa le furnizati este posibil ca: • societatea noastra sa nu fie in posibilitatea de a semna contractul de angajare ori de a continua relatia de colaborare cu dumneavoaastra. • societatea noastra sa fie pusa in imposibilitatea de a si onora obligatiile asumate fata de dvs. Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal a) Intermediari In masura in care incheierea contractului de munca, aplicati pentru un contract de munca este mediata de catre un intermediar (ejobs.ro, Ainostri.ro), intermediarul ales de dvs. va procesa cererea (emiterea ofertei) si va transmite catre SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL datele necesare incheierii si executarii contractului de munca. SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL transmite, de asemenea, aceste date intermediarilor imputerniciti de dumneavoastra, in masura in care au nevoie de informatii pentru asistenta si consultanta dvs. Lista partenerilor si colaboratorilor (anexa 3). b) Autoritatile publice Ca si in cazul oricarui angajator sau management al fortei de munca, suntem supusi obligatiilor legale, de reglementare si profesionale. Prelucram date cu caracter personal in scopul indeplinirii unor obligatii legale ori, dupa caz, oferirii de raspunsuri la solicitarile autoritatilor ori institutiilor publice. c) Parteneri comerciali In vederea asigurarii unei executari corecte si complete a promovarii si recomandarii dvoastra in vederea angajarii la partenerii nostrii.Lista partenerilor si colaboratorilor poate apela la serviciile prestate de catre o serie de furnizori atent selectionati de SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL d) Societati din grup Avand in vedere ca SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL face parte dintr-un grup de societati, unele politici, baze de date, aplicatii pot fi stabilite ori utilizate, in comun, la nivelul intregului grup. Perioada de stocare a datelor SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL va sterge datele dvs atunci cand dvs veti cere expres acest lucru. In plus, stocam datele dvs. personale in masura in care suntem obligati din punct de vedere legal sa facem acest lucru. SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL pastreaza datele personale prelucrate atat timp cat este considerat necesar pentru scopul pentru care au fost colectate (inclusiv conform legii sau reglementarilor aplicabile), cum ar fi: • datele prelucrate in vederea ofertarii ; • pe durata derularii contractului de munca/ambarcare pentru datele cu caracter personal necesare in executarea acestuia, inclusiv date cu caracter personal cu care SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL poate intra in contact in desfasurarea raporturtului juridic; • timp de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite pentru datele cu caracter personal necesare intocmirii registrelor de contabilitate obligatorii si documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara, pentru indeplinirea obligatiilor prevazute de lege in legatura cu tinerea contabilitatii in virtutea Legii arhivelor nationale nr. 16/1996 Legii contabilitatii nr. 82/1991; • pana la expirarea termenului de prescriptie, in ceea ce priveste cazurile in care angajatorul ar avea un interes legitim sa pastreze anumite date cu caracter personal in legatura cu un potential litigiu ce ar putea sa apara intre parti; • pe durata gestionarii relatiei cu potentialii candidati, prin transmiterea de comunicari continand informatii si oferte privind serviciile si/sau produsele noastre, precum si cele ale partenerilor nostri, respectiv pana la manifestarea unui opt-out in acest sens; • timp de 20 de zile inregistrarile utilizate in procesul de monitorizare prin mijloace video; • pana la retragerea consimtamantului pentru prelucrarea in scopuri de marketing, in situatia in care v-ati exprimat acordul de procesare a datelor in scopuri de marketing. • in cadrul procesului de recrutare dar si ulterior incheierii procesului de recrutare, SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL poate pastra datele personale ale candidatilor pana la retragerea consimtamantului, stocarea acestor date fiind realizata in scopurile specifice procesului de recrutare si de angajare propriu-zisa. Drepturile dumneavoastra si modul de exercitare al acestora Aveti posibilitatea, in anumite conditii prevazute de catre GDPR, sa exercitati dreptul de:acces la date, dreptul de rectificare si de stergere,dreptul de restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opozitie si dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, inclusiv crearea de profile. Pentru astfel de solicitari, va rugam sa ne contactati direct: livia.rauca@zea-crew.com sau ne puteti transmite o cerere scrisa la sediul social al SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL sau utilizand un model de cerere ( anexa 4). Verificari preliminare solutionarii unei cereri de exercitare a drepturilor persoanelor vizate Daca primim o solicitare din partea dvs. privind exercitarea oricaruia dintre drepturile de mai sus, va putem cere informatii suplimentare pentru a va verifica identitatea inainte de a actiona in baza cererii formulate. Aceasta etapa preliminara este pentru a ne asigura ca datele dvs. sunt protejate si pastrate in siguranta. Dreptul de acces Aveti dreptul de acces la datele personale detinute de noi in calitate de Operator de date. Acest drept va permite sa accesati toate informatiile personale pe care SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL le proceseaza despre dvs. si sa solicitati informatii despre: (a) scopurile prelucrarii; (b) categoriile de date cu caracter personal vizate; (c) destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate, in special destinatari din tari terte sau organizatii internationale; (d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada; (e) existenta dreptului de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal ori restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal sau a dreptului de a se opune prelucrarii; (f) dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere; (g) in cazul in care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la client, orice informatii disponibile privind sursa acestora; (h) existenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri. In cazul in care datele cu caracter personal sunt transferate catre o tara terta sau o organizatie internationala, aveti dreptul sa fiti informat cu privire la garantiile adecvate in temeiul Regulamentului. Toate aceste informatii in forma si continutul disponibile la acest moment sunt furnizate prin prezenta nota de informare. Vom incerca sa raspundem cu promptitudine la orice solicitare de informatii si, in orice caz, in limitele de timp mentionate in mod expres de prevederile legale aplicabile (de regula 30 de zile de la inregistrarea cererii). La solicitarea dumneavostra, SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL furnizeaza o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii. In cazul in care depuneti cererea in format electronic si cu exceptia cazului in care solicitati un alt format, informatiile sunt furnizate intr-un format electronic utilizat in mod curent. Dreptul la rectificarea date Aveti dreptul de a obtine de la SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, aveti dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare. Atunci cand este posibil sau necesar si daca suntem informati ca datele dumneavoastră nu mai sunt exacte, vom face corectii (după caz) pe baza informatiilor actualizate si va vom informa cu privire la acest aspect. Dreptul la stergerea datelor Aveti dreptul de a obtine din partea SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, daca se aplica unul dintre urmatoarele motive: • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; • va opuneti prelucrarii in temeiul articolului 21 alineatul (1) din Regulament si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; • datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla acesta; • alte situatii prevazute de Regulament in masura in care sunt aplicabile Dreptul la stergerea datelor se exercita in limitele si cu exceptiile prevazute de Regulament. Astfel, SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL nu va proceda la stergerea datelor in masura in care prelucrarea este necesara: (a) pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare; (b) pentru respectarea unei obligatii legale care prevede prelucrarea in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplica operatorului sau pentru indeplinirea unei sarcini executate in interes public sau in cadrul exercitarii unei autoritati oficiale cu care este investit operatorul; (c) din motive de interes public in domeniul sanatatii publice; (d) in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice sau (e) pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. Dreptul la restrictionarea prelucrarii Restrictionarea prelucrarii presupune marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora Metodele de restrictionare a prelucrarii de date cu caracter personal ar putea include, printre altele, mutarea temporara a datelor cu caracter personal selectate intr-un alt sistem de prelucrare, sau anularea accesului utilizatorilor la datele selectate sau inlaturarea temporara a datelor publicate de pe un site. In ceea ce priveste sistemele automatizate de evidenta a datelor, restrictionarea prelucrării vor viza, in principiu, in functie de solutiile tehnice existente la momentul exercitatii dreptului de catre dvs., va presupune adaptarea mijloacelor tehnice in asa fel incat datele cu caracter personal sa nu faca obiectul unor operatiuni de prelucrare ulterioara si sa nu mai poata fi schimbate. Faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal este restrictionată va fi indicat in mod clar in sistem. Aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in urmatoarele cazuri : • Contestati exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL să verifice exactitatea datelor; • Prelucrarea este ilegala, iar dvs va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; • SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar dvs le solicitati pentru SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL cu constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau • V-ati opus prelucrarii in conformitate cu articolului 21 alineatul (1) din Regulament si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea, pentru intervalul de timp in care se verifica dacă drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate • Daca s-a obtinut restrictionarea prelucrarii in una din situatiile antementionate, acesta va fi informat de catre SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL inainte de ridicarea restrictiei de prelucrare. Dreptul la portabilitatea datelor Aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care le-ati furnizat SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si aveti dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL, in cazul in care: (i) prelucrarea se bazeaza pe consimtamant in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din Regulament sau pe un contract in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Regulament; si (ii) prelucrarea este efectuata prin mijloace automate. In cazul exercitarii dreptului la portabilitatea datelor cu caracter personal, acestea pot fi transmise in mod direct de la SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL la un alt operator indicat de catre dvs. in mod expres, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Dreptul la opozitie atunci cand prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL sau de o parte terta Atunci cand SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL nu prelucreaza datele dvs pentru executarea unui contract la care sunteti parte sau pentru a face demersuri la cererea dvs inainte de incheierea unui contract ori atunci cand prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL, va aducem la cunostinta ca aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) din Regulament a datelor cu caracter personal in cauza si care va privesc, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii, cu exceptia cazului in care SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.Va rugam sa luati act de faptul ca SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL prelucreaza date cu caracter personal in sensul articolului 6 alineatul (1) litera (f) din Regulament in cadrul activitatilor mentionate in sectiunea Scopurile in care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum si temeiul juridic al prelucrarii de mai sus si conform detaliilor continute in acesta. Printre consecintele acestui tip de prelucrare se numara, luarea unei decizii cu privire la acceptarea clientelei, notificarea autoritatilor/organelor competente cu privire la aspectele constatate in urma verificarilor efectuate de SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL, scopuri statistice si actuariale. Dreptul de a se opune prelucrarii in scopuri de marketing direct In cazul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate de SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL in scopuri de marketing direct, aveti dreptul de a se opune unei astfel de prelucrări, inclusiv creării de profiluri in măsura in care aceasta are legătură cu marketingul direct. Dreptul de retragere a consimtamantului In cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dvs. , aveti dreptul de a-l retrage in orice moment. Retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. Ipoteza retragerii consimtamantului nu este aplicabila in cazurile in care temeiul prelucrarii nu este consimtamantul. Inregistrarea unei plangeri. Dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere Speram ca nu va trebui vreodata sa faceti acest lucru, dar daca doriti sa reclamati aspecte care privesc utilizarea datelor dumneavoastra personale, va rugam sa trimiteti un e-mail cu detaliile reclamatiei dvs. la : livia.rauca@zea-crew.com De asemnea, ne puteti transmite solicitarea dumneavoastra utilizand detaliile de mai jos: SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL Bd.Mamaia nr.158,cladirea GSS,Et.2,cam1,Constanta Vom analiza si vom raspunde oricarei plangeri pe care o primim. De asemenea, aveti dreptul sa depuneti o plangere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (“ANSPDCP”), accesand site-ul web www.dataprotection.ro. Transmiterea datelor catre o tara terta SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL transfera date cu caracter personal furnizorilor de servicii din afara Spatiului Economic European (SEE), transferul va fi efectuat numai daca Comisia Europeana a confirmat ca exista un nivel adecvat de protectie a datelor sau alte masuri de protectie adecvate a datelor (de ex. norme obligatorii privind protectia datelor corporative sau clauze contractuale standard UE), conform informatiilor publice disponibile la data efectuarii transferului. Detalii privind prelucrarile de date speciale sau intemeiate pe consimtamant Atunci cand prelucrarea se bazeaza pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR, aveti dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. Astfel, puteti modifica sau elimina consimtamantul in orice moment, si vom actiona imediat in consecinta, cu exceptia cazului in care exista un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru. Masuri de securitate SC ZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTA SRL acorda o atentie sporita protectiei datelor si se asigura ca are adoptate masuri de protectie rezonabile pentru protejarea si securizarea datelor dvs. personale. Societatea are adoptate masuri tehnice si organizatorice pentru a va proteja pe dvs. si informatiile dvs. de accesul, modificarea, dezvaluirea sau distrugerea neautorizata. Protectia vietii private a minorilor Intelegem importanta protejarii confidentialitatii minorilor in lumea online interactiva. Aceasta politica nu este destinata sau adresata aplicantilor cu varsta mai mica de 18 ani.
Link politică PDCP :http://www.ainostri.ro/?pagina=7&id_ag=39
E-mail pentru obținerea informațiilor despre PDCP :livia.rauca@zea-crew.com
Tipuri de nave
Multipurpose vessel, Bulk Carrier, Container vessel
Formularul de aplicare (application form)
Înainte de a lua legătura cu angajatorul este recomandat să aveți deja completat formularul de aplicare (application form).
Zeaborn Marine Services Constanta - Employment Application Form.docDescarcă formular completat, modalitate rapidă și automată de completare a informațiilor dvs. din baza de date ainoștri.ro În formularul angajatorului, câștigând astfel timp prețios la un cost de numai 1 € + tva, plătibil rapid prin SMS, o singură dată pentru acest formular. Pentru finalizarea acestei operațiuni apăsați pe butonul "Descarcă formular completat"
Completarea manuală a formularului de aplicare presupune descărcarea documentului de pe site și introducerea manuală a informațiilor solicitate. Pentru evitarea greșelilor de redactare și pentru a câștiga timp în special în cazul în care doriți să contactați mai mulți angajatori vă recomandăm să folosiți "Descarcă formular completat".
Oferte Active
0În acest moment nu există oferte active pentru această agenție de crewing.
Agenția anterioară
<<<

[ Înapoi la lista de agenții ]
Agenția următoare
>>>
<p>Alternative content</p>
<p>Alternative content</p>
<p>Alternative content</p>
<p>Alternative content</p>
<p>Alternative content</p>
PETRO JOBS RECRUITMENT
<p>Alternative content</p>
NEMO SHIPPING
STATUS MARINE SERVICES
MIADMAR FISHING
BSM CREW SERVICE CENTER ROMANIA
AB CREWINGADMIRALS CREWING AGENCYALPHA CREWINGARIES CREWINGARPINAVBARKLAVBC ROYALMAR CREWINGBERGE BULKBRIGHT MARITIME SERVICESBSM CREW SERVICE CENTER ROMANIACAPITAL SHIPPING & TRADINGCARDIFF CREWING ROMANIACARDINAL SHIPPING SERVICESCMA SHIPS ROMANIACORONA CREWINGCRONOSSHIPPINGCUZA CREWINGDANUBE CRUISES ROMANIADEIA CREWINGDEKAEM CREWINGDELPHINE COMARDOHLE MANNING AGENCYEASTERN PACIFIC SHIPPING PTE LTDEC MANPOWER CREWINGEPSILON DANUBEEUROBALKAN MANPOWERFAIR PLAY MARITIMEFAIR SPIRIT SHIPPINGFASTRA MARINE SERVICESFLAIR GRUP MANAGEMENTGLOBAL MARINE SUPPORT SERVICESGLOBAL SHIPPING & TOURISTGMV MARITIME & OFFSHOREGOOD WINDS MARINE SERVICESHELADA CREWINGHISTRIA SHIP MANAGEMENTHORIZON INFINITY JOBSINTERMARIN RECRUITMENTINTERMED CREW MANNINGINTERORIENT MARITIME ENTERPRISESJOB CRUISE ABJOB SELECTION CORPORATIONJOBDISTRICTKRU MARITIMELIBRA CREWINGLIGHTHOUSE SHIPPINGLOWLAND INTERNATIONALMAERSK ROMANIAMAERSK TANKERS ROMÂNIAMARINA CREWING AGENCYMARIS RECRUITMENT RO GROUPMCL INTERNATIONAL CREWING AGENCYMGM MARINE SHIPPINGMIADMAR FISHINGMIDAS CREWINGMULTRASHIP ROMANIANAVIG CONSULTING T.D.INAVMARNAVMAR SHIPPING & SERVICESNEDCON MARITIMENEMO SHIPPINGOCEAN JOBSOFFSHORE PERSONNEL SERVICESOFFSHORE SHIPPING SRLOIL & GAS RECRUITMENTORCA CREW SERVICESPARADISE NAVIGATIONPETRIMAR SHIPPINGPETRO JOBS RECRUITMENTPOSEIDON RECRUITMENT AGENCYPROTOSPROVAL & V AGENCYQUEEN LIZRADIANI SCHIFFAHRT MANAGEMENTREFORCONSRHODOS CREWROM TRUSTROMARROMTEHMARSAGAU SHIPPING SERVICESSEA JOBS CONSTANTASEAFARER SOLUTIONSSEATRANS SHIPMANAGEMENT ROMANIASEAWAY INTERNATIONALSHIPCARE SERVICESSIMMIT MPWRSIRIUS CREWING SERVICESSMART GROUP CREWINGSOLARIS JOBSSPEED JOBSSTANDARD SHIPPINGSTAR SHIPPING AGENCYSTARGATE CREWING AGENCYSTATUS MARINE SERVICESTINECOMAR 98V SHIPS MANPOWERVALDOR CONSHIPPINGWEST MSC SHIPING CONSULTINGWORK DEVELOPMENTXT SHIPS MANAGEMENT INC - ROMANIAZAV DEVELOPMENT GROUPZEABORN MARINE SERVICES CONSTANTAZODIAC MARITIME LIMITED
© 2004 - 2019 ainostri.ro

ainostri.ro folosește cookie pentru îmbunătăţirea experienţei dvs. pe web. Continuarea navigării pe acest site semnifică acordul dvs. asupra utilizării cookie-urilor conform cu politica de utilizare a cookie-urilor.